Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/consumerium.org/kuluttajisto/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6085
Kuluttajisto pähkinänkuoressa - Kuluttajisto - Consumerium Suomessa

Kuluttajisto pähkinänkuoressa

Kuva jossa K-kirjain
’K’ niin kuin Kuluttajisto

Kuluttajisto / Consumerium on voittoa tavoittelematon hanke, joka pyrkii kokoamaan ja jakamaan tietoa kuluttajille yrityksistä, tuotteista sekä näiden tuotantoprosesseista ja niiden ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista.

Lisäksi suunitelmaan kuuluu universaalin palautejärjestelmän kehittäminen, jolla kuluttajat voivat muutamalla klikkauksella tai napautuksella lähettämään palautetta yrityksille minne tahansa päin maailmaa siitä miksi niiden tuote tai palvelu valittiin tai miksi se jätettiin hyllyyn. Näin luomme takaisinkytkennän, joka auttaa kuluttajia ohjaamaan omistajia, jotka puolestaan ohjaavat yritysjohtoa. Näin maksimoisimme kuluttajien eettisen ostamisen potentiaalin.

Näin toimien Kuluttajisto-hanke pyrkii mahdollistamaan kuluttajille uusien ostokriteerien mukaanottamisen ostopäätöksiinsä perustekijöiden eli hinnan, saatavuuden ja sopivuuden lisäksi, sekä mielellään heikentämään pintapuolisten kriteerien kuten mainonnan ja tuotepakkauksien osuutta päätöksenteossaansa.

Näiden toimintamuotojen päämääränä on parantaa kuluttajien aktivismimahdollisuuksia, valistuneisuustasoa, tehdä kuluttajakasvatusta, parantaa kulutuskokemusta ja tuoda kuluttajille lisää vaikutusmahdollisuuksia yhteisöllistämisen kautta ja näinollen auttaa kuluttajia auttamaan siinä, että tämä planeetta pysyisi niin elinkelpoisena ja vieraanvaraisena kuin mahdollista.

Kuluttajisto pyrkii tekemään siis tekemään taloudellisen toimeliaisuuden läpinäkyvämmiksi kuluttajalle, jotta hän voi nähdä kauemmaksi ja kykenee käyttämään enemmän eettisemmin orientoitunutta kulutusvoimaa samalla rahalla kuin aiemmin.

Kuluttajien itsensä vastuulle jää, mitä he tekevät tällä paremmalla kyvyllään nähdä tuotteiden pinnan tuolle puolen ja lisääntyneellä voimallaan, jos mitään. Toki toivomme, että mahdollisimman moni kuluttaja tarttuisi tähän peliin, liittoutuisi samanmielisten kanssa ja valitsisi päämääräkseen  pelata samanaikaisesti hyvää lopputulosta niin kuluttajille, luonnolle kuin työläisille, sekä jopa omistajille ja pomoille.

Kuluttajiston tähtäimissä on alussa tavoittaa kuluttajat, jotka arvostavat reilua kauppaa, poliittista konsumerismia (konsumismi), käyttäjänoikeutta, eetistä ostamista, kuluttaja- sekä omistaja-aktivismia.

Vihreä merkki, joka kertoo, että kuluttajisto.consumerium.org toimii uusiutuvalla energialla
kuluttajisto.consumerium.org toimii uusiutuvalla energialla Helsingissä (tarkista)

Tämä ”pähkinänkuoressa” kuvaus perustuu löyhästi seuraaviin englannin kielisen Consumerium.org kehityswikin sivuihin:

  1. Pääsivu
  2. Consumeriumin filosofia
  3. Tiivistelmä Consumeriumista päätöksentekijöille

Ota yhteyttä, lähetä palautetta, kiintoisaa tietoa tai ideoita